Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

logo Centrum
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
logo Centrum

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Informacje ogólne


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180 ze zm.), w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach funkcjonuje Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Za pośrednictwem ESP można kierować skargi, wnioski, zapytania do urzędu. Przekierowanie na stronę karty usługi na ePUAP nastąpi po kliknięciu na link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

 

Nazwa na ePUAP: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
Identyfikator ePUAP: CREWL-SKIERNIEWICE

Adres skrytki: /CREWL-SKIERNIEWICE/SkrytkaESP

Profil Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach na ePUAP

 

W celu skorzystania z ESP Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

  • założyć indywidualne (darmowe) konto na ePUAP
  • posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany
  • przekazać dokument poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu
Podmiot udostępniający informację: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
wytworzył informację: Magdalena Kołczyńska
data: 10 lipca 2023
wprowadził informację: Ewelina Laska
data: 11 lipca 2023
ostatnio zmodyfikował: Ewelina Laska
data: 28 września 2023