Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logo Centrum

https://www.gov.pl/bip

Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
logo Centrum

Struktura własnościowa, majątek

Struktura własnościowa, majątek

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach  jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Mienie Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach stanowi własność Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

Rzeczowe składniki majątku trwałego w tym:

  • Księgozbiór – 1 323 812,55
  • Wartości niematerialne i prawne – 59 013,22
  • Środki trwałe – 116 371,92
  • Pozostałe środki trwałe – 871 197,35

 

Stan na dzień: 31.12.2022 r.

Podmiot udostępniający informację: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
wytworzył informację: Marzenna Piwowar-Zrazek
data: 18 lipca 2023
wprowadził informację: Ewelina Laska
data: 18 lipca 2023
ostatnio zmodyfikował: Ewelina Laska
data: 20 listopada 2023